Εταίρος

Η People Behind είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 2017. Αποστολή της είναι η ενδυνάμωση των ατόμων 65+ μέσω της δια βίου μάθησης, της ψηφιακής εκπαίδευσης, της διαγενεακής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Το 2019 ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, μία πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στο εξωτερικό από το 1970, έπειτα από ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους αντίστοιχους φορείς του Λονδίνου και της Κύπρου. Ενεργοποίησε 150 ωφελούμενους, ενώ 320 άτομα είναι σε λίστα αναμονής. Η δράση προσέλκυσε το ενδιαφέρον εφημερίδων, ραδιοφώνων και τηλεοπτικών σταθμών, όπως του Ant1 του Alpha και της ΕΡΤ3. Συντονιστές των εργαστηρίων είναι κατά 80% εθελοντές ηλικίας 65+ που επιθυμούν να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες ζωής. Κατά την περίοδο του Covid-19 η οργάνωση συνέχισε τα μαθήματα διαδικτυακά, με 70 νέους ωφελούμενους, και ξεκίνησε τη δημιουργία e-learning πλατφόρμας με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενεργοποίησης ατόμων εκτός Αττικής ή με αδυναμία μετακίνησης.

Μάθετε περισσότερα: www.peoplebehind.org

Το έργο «Μια αγκαλιά για την τρίτη e-λικία» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τον Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης InterMediaKT και εταίρο την People Behind.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.