Φορέας Υλοποίησης

Η InterMediaKT (Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί από το 2012, έχει στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και μεταφοράς ορθών πρακτικών προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας που είναι η Μεταφορά Γνώσης.
Σκοπός μας είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση των δράσεων κοινωνικης καινοτομίας, η ανάπτυξη ψηφιακών και βασικών δεξιοτήτων (soft skills) ή δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και συνολικά η ένταξη των ευπαθών ομάδων μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και προώθησης της ενεργού συμμετοχής, της κοινωνικής συνοχής και του εθελοντισμού.

Η InterMediaKT στελεχώνεται από νέους επαγγελματίες διαφορετικών κλάδων και πλαισιώνεται από μια δυναμική ομάδα εξωτερικών συνεργατών, διαφόρων ειδικοτήτων. Την ομάδα συμπληρώνουν ενθουσιώδεις εθελοντές από την Πάτρα και το εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, ο οργανισμός μας μετρά περισσότερες από 57 συμμετοχές σε τοπικά και διακρατικά έργα μαζί με πολλές ακόμη εθελοντικές δράσεις. Απαριθμεί πάνω από 26,000 άμεσα ωφελούμενους, ενώ το έργο μας έχει βραβευτεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μάθετε περισσότερα: www.intermediakt.org

Το έργο «Μια αγκαλιά για την τρίτη e-λικία» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τον Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης InterMediaKT και εταίρο την People Behind.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.