Το έργο

Η ιδέα για την υλοποίηση του προγράμματος προήλθε από την ανάγκη των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας να ενταχθούν ισότιμα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Η ψηφιοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων, οι ηλεκτρονικές αγορές, οι συναλλαγές με το Δημόσιο, το e-banking, ακόμα και η επικοινωνία με τα παιδιά, τα εγγόνια και τους φίλους μέσα από το διαδίκτυο σε συνδυασμό με την έλλειψη σωστής εκπαίδευσης οδηγεί σε αποκλεισμό τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Η προάσπιση του δικαιώματός τους για ισότιμη πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο είναι ευθύνη όλων μας.

Το έργο «Μια αγκαλιά για την τρίτη e-λικία» απαντά στην ανάγκη της ισότιμης συμπερίληψης των ατόμων 65+ στον ψηφιακό κόσμο. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, οι μη φιλικές -για την τρίτη ηλικία- πλατφόρμες και τα στερεότυπα της κοινωνίας για τους ηλικιωμένους αποτρέπουν τα άτομα 65+ από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που θα διευκόλυναν την καθημερινότητα και θα βελτίωναν την ποιότητα ζωής τους. Σε μια εποχή, όπου οι υπηρεσίες του κράτους, των τραπεζών, των αγορών, ακόμα και οι ιατρικές υπηρεσίες ψηφιοποιούνται, το δικαίωμα της ισότιμης συμπερίληψης στον ψηφιακό κόσμο αφορά όλους ανεξαρτήτως ηλικίας.
Το έργο μας στοχεύει στην προάσπιση του δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής των ατόμων 65+ στον ψηφιακό κόσμο και υλοποιείται σε διάστημα 22 μηνών σε 8 πόλεις της Ελλάδας (Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κατερίνη, Χανιά, Ηράκλειο, Αθήνα).

Οι Δράσεις του Έργου:

Ανάπτυξη της mobile εφαρμογής «Hug65+», από την InterMediaKT μαζί με άτομα 65+ δημιουργώντας ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα δικαιώματα της μεγαλύτερης ηλικίας φτιαγμένο από εκείνους για εκείνους. Μέσω (και) της εφαρμογής 400 ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν στα δικαιώματά τους και στον τρόπο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να μοιράζονται τις ψηφιακές ανάγκες τους. 

Άτομα άνω των 65 ετών, μιλούν με ειλικρίνεια και χιούμορ για το πώς ήρθαν (ή δεν ήρθαν) σε επαφή με τους υπολογιστές και τον τρόπο με τον οποίον η ψηφιοποίηση του κράτους και των υπηρεσιών έχει αλλάξει τη ζωή τους.

Διοργάνωση προβολών και ανοιχτών συζητήσεων με άτομα από 8 πόλεις, από την People Behind και τους τοπικούς συνεργάτες του έργου. Στόχος είναι να μιλήσουμε ανοιχτά για το ψηφιακό γραμματισμό, την συμπερίληψη και σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και η άρση των στερεοτύπων για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε εργαζομένους εταιρειών τεχνολογίας και επικοινωνίας, με στόχο την κατάρτιση και ευαισθητοποίησή τους στο δικαίωμα συμπερίληψης της τρίτης ηλικίας στον ψηφιακό κόσμο, ώστε οι πλατφόρμες και οι ιστοσελίδες που δημιουργούν να είναι περισσότερο φιλικές για την μεγαλύτερη ηλικία.

Το έργο «Μια αγκαλιά για την τρίτη e-λικία» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τον Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης InterMediaKT και εταίρο την People Behind.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.